Leden van de Nominatiecommissie

Onafhankelijk

De leden van de nominatiecommissie worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun kennis in het bedrijfsleven, hun integriteit en hun beschikbaarheid om het nominatieproces uit te voeren. Leden van de nominatiecommissie beloven plechtig dat zij geen belangenverstrengeling hebben en dat zij hun keuzes maken op basis van de overgelegde gegevens van de genomineerde.

De huidige nominatiecommissie bestaat uit de volgende leden:
1. Koos Crul (voormalig directielid) – voorzitter Nominatiecommissie.
2. Robert Zwaan (heeft diverse commissariaten vervuld) – Secretaris NBSA-instituut.
3. Geert Verschuur – vice-voorzitter Nominatiecommissie.
4. Emile Vonk – vice-voorzitter Nominatiecommissie.

Sollicitaties: Voor de jaarlijkse benoeming van commissieleden bestaat de mogelijkheid te solliciteren. Sollicitatie met naam, toenaam, overige gegevens, CV en motivatie naar hoofd-nominatiecommissie@nbsa-instituut.nl.